Offentlig upphandling och tillgänglighet - MFD

842

Lagen om offentlig upphandling - Spiral 9789173453080

lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6. 1 kap. 2 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator 1. lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2. lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 3.

  1. Hur barn lar sig lasa och skriva
  2. Vad hette stockholm förr
  3. Enkrona material
  4. Vagtransportledare utbildning
  5. Var ligger gavle
  6. Julen 2021 lediga dagar
  7. Strategisk kapitalförvaltning sverige ab
  8. Ansökningsperiod universitet
  9. Jobb apoteket ab

1 kap. 2 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator 1. lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2. lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 3. lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), in Dessutom gäller lagen olika för olika typer av upphandlingar. Denna lag är något mindre detaljstyrd än Lag om offentlig upphandling.

Lag om offentlig upphandling Categories Hexanova Academy

Detta är den fjärde upplagan av lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling. Sysav upphandlar både varor och tjänster. Vid merparten av våra inköp måste vi annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Genom upphandling ingås avtal med leverantörer efter konkurrensutsättning på marknaden.

Regler för upphandling - Hässleholms kommun

Lag offentlig upphandling

Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §.

Lag offentlig upphandling

Webbutbildningen är till för dig som behöver en grundlig översikt och kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU). Under denna webbutbildning inom offentlig upphandling får du lära dig grunderna i LOU och även frågor som hur du hanterar sekretess och säkerställer likabehandling av anbudsgivarna. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, är den mest kända.Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen.
Aftonbladet plus 2 för 1 sverige frankrike

7 §, 2 kap. 8 §, 8 kap. 13 §, 14 kap. 2 § och 16 kap.

Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §. lagen om offentlig upphandling (2016:1145) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) lagen om valfrihetssystem (2008:962). LOU – lagen om offentlig upphandling LOU styr de allra flesta upphandlingar.
Stureparken 9

akt kurs euro dollar
vidare fakturera traktamente moms
motivation theories organizational behavior
lo kort
låna till handpenning hus
ej intresserad engelska

Om regler för upphandling Upphandlingsmyndigheten

Definitioner 5 REGELVERKET KRING OFFENTLIG UPPHANDLING 13 5.1 Kortfattad historik 13 5.2 Gränsöverskridande intressen 13 5.3 Rättsfiguren offentlig upphandling 15 5.4 Lagen om offentlig upphandling 16 5.5 Översiktlig genomgång av LOU 17 5.6 Tillämpningsområdet 17 5.7 Huvudregeln om affärsmässighet 18 5.8 Upphandlingskategori och värdeberäkning 19 Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Lag om offentlig upphandling I lagen om offentlig upphandling står sedan 1 januari 2017 bland annat: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation.


Mindre läxor argumenterande text
sommarjobb som socionomstudent

FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) kan begära skadestånd. Skadan skulle exempelvis kunna bestå av leverantörens kostnader för att delta i upphandlingen, exempelvis hänförliga till förberedelse och upprättande av anbud, samt utebliven vinst. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Kapitel 9, 2 paragrafen är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.