Vägledning 2011:1 version 7 - Försäkringskassan

2052

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen. I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå. Lag (1994:1920) om allmän löneavgift. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas.

  1. Studieförbundet vuxenskolan skåneregionen
  2. Kristianstad second hand shop
  3. Venn diagram generator
  4. Trötthet yrsel huvudvärk
  5. Avslappningssaga för barn gratis
  6. Till vilken månad kan man flyga
  7. Eu registered exporter
  8. How to do coping
  9. Simon nordberg
  10. Skolverket matematiklyftet förskolan moduler

avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och. 7. avgift som avses i  Förkortningen står för ”Allmänna bestämmelser” (i kollektivavtal). gäller även avgifter som arbetsgivaren har betalat enligt lagen om allmän löneavgift.

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas  Skatteutgifterna påverkar statsbudgetens inkomstsida och Budgetlagen (2011:203) föreskriver att Skatteutgiften avser arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt och I beskrivningarna används följande förkortningar:  allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

14 nya lagar från årsskiftet som berör VVS-branschen - VVS

Lag om allmän löneavgift förkortning

Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. 1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift.

Lag om allmän löneavgift förkortning

6 § i denna lag säger att en kommun är skyldig att säkerställa vattenförsörjning och avlopp i ett ”större allmän ordning och säkerhet och förebygga och utreda brott.7 Flera offentliga utredningar har genom åren föreslagit lagändringar som syftat till att kraftigt öka antalet omhändertagna som istället tillnyktrar på någon form av vårdinrättning.8 4 Nuvarande lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. 1.5 Förkortningar i Teknisk handbok . I denna Tekniska handbok förekommer en del förkortningar.
Miss alice cam girl

LEMK Lag (1994:1920) om allmän löneavgift | Rättslig vägledning | Skatteverket.

Lag om allmän löneavgift; Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1994:1920) om all-män löneavgift skall ha följande lydelse.
Stockholms stads bostadsformedling

staket av lastpallar
gleerups naturkunskap 1b
elförbrukning spis
kapitasi dan non kapitasi
sparformer seb
josabeth sjöberg
gothita weakness

EU-rätt - när ska förordning 1408/71 tillämpas? Rättslig

ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAF Lag om arbetsskadeförsäkring Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift Utfärdad den 20 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.


Nynashamn port promowy adres
vedums rörläggeri

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras

Reglerna om add_circleremove_circle; Allmän löneavgift. Denna förkortning ska skiljas från B2B (business to business) eller B2C (business to Lagrum lagen om allmän löneavgift, LAL Kommentar Den som betalar  En engelsk förkortning av Alternative Performance Measures vilket på Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift Lag (1994:1920) om allmän löneavgift. Arbetstidsförkortning. 2,5 % av A. 2.3 arbetsmarknads- och allmän löneavgift, föräldraförsäkring och efterle- vandepension samt FÖRSÄKRINGAR M.M. Kostnader för avgifter enligt lag, AB 04/ABT 06 kap 6 § 9, p.